Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

 • sjednání smluv s dodavateli médií a služeb Šanony3
 • zajištění pravidelných revizí a prohlídek dle platných norem včetně zajištění
 • odstranění zjištěných závad (výtahy, elektro, hromosvody, požární zabezpečení, plyn)
 • vedení technické dokumentace objektů, informace o technickém stavu domu
 • jednání s odbornými pracovišti, zajišťujícími posouzení a projekty stavebních konstrukcí
 • příprava a realizace výběrových řízení na dodavatelské práce
 • kontrola a přebírání zadaných stavebních prací
 • zajištění podkladů pro stavební řízení
 • zajištění komplexní údržby objektů
 • smluvní zajištění úklidu objektů
 • zpracování agendy pro poskytnutí dotací včetně styku s příslušnými orgány
 • reklamační řízení s dodavateli
Zpět na přehled služeb
Login