Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Chci pronajmout družstevní byt. Dostavím se v úřední dny na SBD Mladá Boleslav do kanceláře č. 222 bytový úsek, kde:

  • Předložím vyplněný a samosprávou odsouhlasený (v případě SVJ s razítkem a podpisem zástupce SVJ, že jsou s pronájmem seznámeni) formulář dohoda o podnájmu
  • Uhradím poplatek dle směrnice 
  • O mé žádosti rozhodne představenstvo družstva na svém nejbližším zasedání
Login