Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Chci převést své členství v družstvu…

  • Dostavím se v úřední dny na SBD Mladá Boleslav do kanceláře č. 222 - bytový úsek, kde vyplním formulář Smlouva o převodu družstevního podílu.
  • Uhradím poplatek za převod  - dle směrnice.
  • Nutná osobní účast obou stran (převádějící i nabývající, v případě manželů nutná účast obou)!!!
  • Podpisy před zaměstnancem družstva (nutnost platných občanských průkazů).
  • Převádějící by ke dni převodu měl mít uhrazeny veškeré závazky vůči družstvu, aby nabývajícímu předal byt bez dluhů, pokud nějaké dluhy existují, přecházejí účinností převodu družstevního podílu na nabyvatele.
     
Login