Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Chci převést družstevní byt do vlastnictví
Dostavím se v úřední dny na SBD Mladá Boleslav do kanceláře č. 10 - právní oddělení, kde:

  • Předložím občanský průkaz a pokud mám společné členství, tak i data manžela/ky (datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště)
  • Uhradím nesplacený investiční úvěr - anuitu, případně další nesplacené závazky (v případě, že na bytě některý z uvedených závazků vázne)
  • Uhradím poplatek za převod dle směrnice

Zaměstnankyně družstva poté se mnou dohodnou termín, kdy bude smlouva o převodu družstevního bytu do vlastnictví člena družstva nachystána k podpisu. Zpravidla do týdne, maximálně do 14ti dnů je smlouva vypracována a nachystána.

Pokud jsem doplácel anuitu, je vklad do katastru závislý na bankou vystaveném potvrzení o mimořádné splátce anuity. Toto potvrzení nám banka poskytuje 2x ročně. V případě úhrady do konce dubna družstvo obdrží potvrzení v měsíci červenci až srpnu, v případě úhrady do konce října obdrží družstvo potvrzení v měsíci lednu následující rok.

Login