Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Prodávám byt (ve vlastnictví) a správcem budovy je družstvo.
Po vložení kupní smlouvy na katastrální úřad se dostaví nový vlastník bytu v úřední dny na SBD Mladá Boleslav do kanceláře č. 22 - bytový úsek nebo zašle emailem na hhlavacova@sbdmb.cz následující dokumenty:  

 

  • Kupní smlouvu
  • Návrh na vklad nebo vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu
Login