Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

  • zpracování úhrad za užívání bytu a úhrad za poskytované služby šanony
  • rozdělení financí a rozeslání dodavatelům služeb
  • kontrola účetních dokladů a platby dodavatelům
  • vedení účtů, včetně styku s peněžními ústavy
  • vedení účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb. 
  • roční vyúčtování služeb na jednotlivé byty
  • zpracování a předání zprávy o hospodaření za uplynulý rok
  • vedení mzdové a personální agendy
Zpět na přehled služeb
Login