Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Jsem ve finanční tísni a vznikl mi dluh na úhradách na nájmu či na poplatcích za služby spojené s užíváním bytu

  • Dostavím se v úřední dny na SBD Mladá Boleslav do kanceláře č. 216 - právní oddělení k sepsání dohody o uznání dluhu.
  • Od okamžiku podepsání této dohody za předpokladu, že budu řádně dodržovat sjednané splátky dluhu, nebude vůči mě od podpisu této dohody uplatňován požadavek na úhradu poplatku a úroku z prodlení.
  • Snažím se situaci řešit dříve, než mi vzniknou další náklady spojené se soudním a exekučním vymáháním.
     
Login