Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

PŘEVOD A VÝMĚNA BYTU                                                              

je-li nabyvatelem příbuzný převádějícího člena a to: rodiče, děti, manželé, sourozenci, prarodiče

2.000 Kč

 

PŘEVOD V OSTATNÍCH PŘÍPADECH

15.000 Kč

 

PŘEVOD BYTU DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

6.000 Kč

 

PŘENECHÁNÍ BYTU DO DOČASNÉHO UŽÍVÁNÍ

za 1 rok přenechání bytu

2.000 Kč

 

VYHOTOVENÍ POTVRZENÍ O ČLENSTVÍ, BEZDLUŽNOSTI, FOTOKOPIE NEBO OPIS Z ČLENSKÉHO SPISU

500 Kč

 

ČB. KOPIE A4 / za 1 stranu

2,50 Kč

 

KOPIE „PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA“ PRO BANKY A REALITNÍ KANCELÁŘE   

 605 Kč

 

POTVRZENÍ  UBYTOVÁNÍ PRO CIZINECKOU POLICII

2.000 Kč

 

SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM SÍDLA

3.000 Kč

 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Login