Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Usnesení ze shromáždění delegátů SBD Mladá Boleslav konaného dne 27. května 2024

Bere na vědomí:

1. Jmenování zapisovatele a sčitatelů hlasů.

2. Zprávu mandátové komise.

3. Výroční zprávu se zprávou o činnosti představenstva a kontrolní komise.

4. Volební řád.

 

Schvaluje:

1. Jednací řád v předloženém znění.

 

2. Členy mandátové komise ve složení:

 • Václav Repš
 • Ladislav Dohnal
 • Miroslava Seifertová.

 

3. Členy volební komise ve složení

 • Jan Hužera
 • Jana Barkmanová
 • Hana Hlaváčová.

 

4. Členy návrhové komise ve složení

 • Vladimír Kment,
 • Jiří Bělohlávek
 • Miroslav Louda.

 

5. Ověřovatele zápisu usnesení ve složení

 • Petr Mikolášek
 • Miluše Beranová.

 

6. Účetní závěrku za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku

 • 700.000 Kč převést do investičního fondu družstva dle Stanov SBD čl. 99,
 • 430.196 Kč převést do sociálního fondu dle Stanov SBD čl. 101.

 

7. Stanovy v předloženém znění.

 

8. Plán oprav a investic pro roky 2024-2026.

 

9. Volí na pětileté funkční období.

 

Členy představenstva ve složení:

 • Andrea Vojtěchová
 • Petra Horáková
 • Jindřich Bajer
 • Zdeněk Purm
 • Ing. Jaroslav Musil.

 

Členy kontrolní komise ve složení:

 • Dagmar Pavlíčková
 • Tomáš Rösler
 • Jan Vencl.

 

Login