Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Usnesení ze shromáždění delegátů SBD Mladá Boleslav konaného dne 29. května 2023

v kavárně Felicie Plzeňského šenku Domu kultury v Mladé Boleslavi.

 

 1. Bere na vědomí:

1. Jmenování sčitatelů hlasů

2. Zprávu mandátové komise

3. Výroční zprávu se zprávou o činnosti představenstva a kontrolní komise

 

 1. Schvaluje:

1. Program shromáždění delegátů

2. Členy mandátové komise ve složení :

 • Dohnal Ladislav
 • Klabanová Blanka
 • Seifertová Miroslava

3. Členy návrhové komise ve složení:

 • Kment Vladimír
 • Košvancová Marie
 • Louda Miroslav

4. Ověřovatele zápisu:

 • Mikolášek Petr
 • Beranová Miluše

5. Účetní závěrku za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku

 • 150.867,- Kč převést do investičního fondu družstva dle Stanov SBD čl. 99
 • 400.000,- Kč převést do sociálního fondu dle Stanov SBD čl. 101.

 

Login