Usnesení ze shromáždění delegátů ze dne 4.3.2020

Shromáždění delegátů bere na vědomí:

1. Zprávu mandátové komise o schopnosti usnášení se z dnešního shromáždění delegátů. Z pozvaných 38 delegátů s hlasem rozhodujícím se dostavilo 28 delegátů, což činí 73,68% pozvaných delegátů. Shromáždění delegátů SBD Mladá Boleslav je usnášení schopné.

2. Zprávu představenstva o činnosti

3. Zprávu kontrolní komise

 

Shromáždění delegátů schvaluje:

1. Jednací řád

2. Změnu stanov

3. Zrušení pravidel pro přidělování bytů a nahrazení pravidlem představenstva pro prodej bytů

4. Nový limit pro rozhodování představenstva v částkách: 500.000 Kč jednorázově, maximálně však v součtu 2.000.000 Kč ročně

5. Pořízení nového softwaru INTEGRI

6. Vybudování zasedací místnosti

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login