Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Usnesení ze shromáždění delegátů SBD Mladá Boleslav konaného dne 30. května 2022

v kavárně Felicie Plzeňského šenku Domu kultury v Mladé Boleslavi.

 

Shromáždění delegátů bere na vědomí:

1. Jmenování sčitatelů hlasů

2. Zprávu mandátové komise

3. Rezignaci pana Pavla Vomáčky na funkci člena představenstva

4. Výroční zprávu se zprávou o činnosti představenstva a kontrolní komise

 

Shromáždění delegátů schvaluje:

1. Program shromáždění delegátů

2. Členy mandátové komise ve složení: Hužera Jan, Klabanová Blanka, Seifertová Miroslava

3. Členy návrhové komise ve složení: Šimáček Petr, Kment Vladimír, Košvancová Marie

4. Ověřovatele zápisu usnesení: Mikolášek Petr, Beranová Miluše

5. Zánik funkce člena představenstva Pavla Vomáčky k dnešnímu dni tj. 30.5.2022

6. Účetní závěrku za rok 2021 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku

  • 113 523 Kč převést do investičního fondu družstva dle stanov SBD čl. 99
  • 200 000 Kč převést do sociálního fondu dle stanov SBD čl. 101

7. Plán oprav pro rok 2022 a 2023 dle předloženého návrhu

8. Navýšení ročního limitu pro rozhodování představenstva tak, že jednotlivá akce nepřesáhne částku 1.000.000 Kč bez DPH a nepřekročitelný roční limit bude ve výši 3.000.000 Kč bez DPH.

Login