Usnesení ze shromáždění delegátů ze dne 29.5.2019

Shromáždění delegátů schvaluje:

1. Shromáždění delegátů schvaluje zprávu kontrolní komise za rok 2018.

2. Shromáždění delegátů schvaluje výroční zprávu o hospodaření družstva za rok 2018, včetně příloh a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018.

3. Shromáždění delegátů schvaluje rekonstrukci elektroinstalace na třídě Václava Klementa 803 – 807, Mladá Boleslav ve výši 1.650.000,- Kč.

4. Shromáždění delegátů schvaluje bezúplatný převod bytů členům SBD Mladá Boleslav a nebude respektována promlčecí lhůta u nároku na převod družstevního bytu do vlastnictví, daná zákonem č. 345/2009 v č. II odst. 1 do 31. 12. 2020. SBD Mladá Boleslav bude i po datu 31. 12. 2020 bezúplatně převádět členům tohoto družstva byty do vlastnictví.

Shromáždění delegátů neschvaluje:

1. Shromáždění delegátů neschvaluje zprávu představenstva o činnosti za rok 2018.

2. Shromáždění delegátů neschvaluje automatický vjezd do areálu SBD Mladá Boleslav s možností parkování.

Shromáždění delegátů bere na vědomí:

1. Zprávu mandátové komise o usnášeníschopnosti z dnešního shromáždění delegátů. Z pozvaných 40 delegátů s hlasem rozhodujícím se dostavilo 39 delegátů, což činí 97,50 % pozvaných delegátů. Shromáždění delegátů je usnášení schopné. V průběhu jednání odešli 2 delegáti. Shromáždění delegátů je po celou dobu jednání usnášeníschopné.

ke stažení: Seznam delegátů 

Soubory ke stažení

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login