Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Daruji byt a v bytě budu nadále bydlet, protože mám zřízeno věcné břemeno - užívací právo, služebnost bytu, a správcem budovy je družstvo.
Tuto skutečnost jsem povinen nahlásit správci, dostavím se v úřední dny na SBD Mladá Boleslav do kanceláře č. 222 bytový úsek nebo zašlu emailem na hhlavacova@sbdmb.cz následující dokumenty:  

  • Darovací smlouvu
  • Návrh na vklad nebo vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu
  • Na oddělení nájmu si pracovnice poznamenají změnu vlastníka a dohodnou se se mnou, zda i nadále budu platit úhrady spojené s užíváním bytu
  • S účinnosti od 1. 7. 2020 byl zákonem č. 163/2020 Sb. novelizován § 1186 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který tak jednoznačně upravil stávající platné znění a výslovně stanovuje, že „při převodu vlastnického práva k jednotce přecházejí s jednotkou na nabyvatele dluhy převodce vůči osobě odpovědné za správu domu na příspěvcích na správu domu a pozemku a na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění, měl-li je a mohl-li je nabyvatel zjistit. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu. Při převodu jednotky se nevypořádávají ani příspěvky na správu domu a pozemku, ani zálohy na služby. V případě převodu jednotky tedy nebude vyhotoveno zvláštní vyúčtování k okamžiku převodu, vyúčtování proběhne v obvyklém termínu s tím, že osobou povinnou k úhradě nedoplatku je nabyvatel, stejně tak je nabyvatel osobou oprávněnou pro vyplacení přeplatku.

Login