Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Daruji byt a v bytě budu nadále bydlet, protože mám zřízeno věcné břemeno - užívací právo, služebnost bytu, a správcem budovy je družstvo.
Tuto skutečnost jsem povinen nahlásit správci, dostavím se v úřední dny na SBD Mladá Boleslav do kanceláře č. 22 bytový úsek nebo zašlu emailem na hhlavacova@sbdmb.cz následující dokumenty:  

  • Darovací smlouvu
  • Návrh na vklad nebo vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu
  • Na oddělení nájmu si pracovnice poznamenají změnu vlastníka a dohodnou se se mnou, zda i nadále budu platit úhrady spojené s užíváním bytu
Login