Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Oznámení o změně ceny vodného a stočného

Datum vydání: 29.11.2022

Autor:   

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. na svém zasedání dne 28. 11. 2022 rozhodlo, se zohledněním všech podmínek cenové regulace, o úpravě cen vodného a stočného pro r. 2023 takto:
 

Ceny platné od 1.1.2023 bez DPH (Kč/m3) vč. 10 % DPH (Kč/m3)
Vodné  59,87 65,86
Stočné 50,67 55,74

 

Při výpočtu ceny vodného a stočného jsou uplatněny principy věcně usměrňované ceny dle Výměru Ministerstva financí a zároveň musí být splněny podmínky poskytovatele dotace na projekty z Operačního programu životního prostředí.


Vzhledem k tomu, že výše uvedené ceny jsou platné od 1. ledna 2023, bude množství odebrané vody u odběratelů určeno buď odečtem měřícího zařízení nebo poměrným odečtem k uvedenému datu.

 

Oznámení o změně ceny vodného a stočnéhoOznámení o změně ceny vodného a stočného

Login