Zdroj: http://www.sbdmb.cz/index.php?a=aktuality/ceny-vodneho-a-stocneho-pro-rok-2019  •  Vydáno: 20.12.2018 7:24  •  Autor: Petr Kordač

Ceny vodného a stočného pro rok 2019

Ceny vodného a stočného včetně 15% DPH platné od 1.1.2019

pro oblasti v majetku Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav (Kč za 1 m3)

vodné

stočné

celkem

53,60

44,60

98,20