Zdroj: http://www.sbdmb.cz/index.php?a=aktuality/ceny-vodneho-a-stocneho-pro-rok-2018  •  Vydáno: 19.12.2017 16:31  •  Autor: Petr Kordač

Ceny vodného a stočného pro rok 2018

Ceny vodného a stočného včetně 15% DPH platné od 1.1.2018

pro oblasti v majetku Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav (Kč za 1 m3)

vodné

stočné

celkem

51,36

43,86

95,22