Menu

Aktuality


Copyright © 2014 SBD MB - Marek Hoffman

TOPlist
< návrat zpět

Činnost družstva

Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů a objektů s nebytovými prostorami, na správě a provozu bytů a na ostatním majetku družstva. Předmětem činnosti družstva je provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování plnění poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor.

Družstvo zejména:

a)      přiděluje družstevní a nájemní byty (dle pravidla SBD Mladá Boleslav pro přidělování uvolněných družstevních či nájemních bytů, nebytových prostor a pravidla pro stanovení výše dodatečného členského vkladu), přičemž nájemním bytem se rozumí byt v družstevním vlastnictví určený k nájmu i pro nečleny družstva na základě nájemní smlouvy, dále nebytové prostory a uzavírá smlouvy o nájmu

b)      provádí, popř. zabezpečuje správu, údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů, a to jak pro své členy, tak i pro vlastníky a společenství vlastníků jednotek

c)      poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením pro své členy, vlastníky, společenství vlastníků jednotek a nájemníků dle nájemní smlouvy

d)      provádí činnost za účelem podnikání spočívající ve správě a údržbě nemovitostí ve vlastnictví družstva

e)      pronajímá nebytové prostory

f)       provozuje obchodní činnost spojenou především s nákupem a prodejem zboží