Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Oznámení rozhodnutí "per rollam" delegátů

Datum vydání: 22.06.2021

Autor:

Vážení delegáti Stavebního bytového družstva Mladá Boleslav,

oznamujeme Vám, že dne 19. 6. 2021 bylo shromážděním delegátů Stavebního bytového družstva Mladá Boleslav způsobem podle ustanovení § 19 zákona č. 191/2020 Sb. ve spojení s ustanovením § 652 a násl. ZOK, přijato toto rozhodnutí:

 

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Mladá Boleslav schvaluje:

 1. řádnou účetní závěrku za rok 2020
 2. návrh na vypořádání hospodářského výsledku
  1. zisk samosprávy 307 Na Radouči 1312-1316 ve výši 7.995,- Kč převést na účet dlouhodobé zálohy – tvorba ze zisku
  2. zisk ostatních středisek v celkové výši 386.681,- Kč převést následovně
   1. částku 236.681,- Kč převést do Investičního fondu družstva dle Stanov SBD čl. 99
   2. částku 150.000,- Kč převést do Sociálního fondu dle stanov SBD čl. 101
 3. plán oprav pro rok 2021.

 

 

 

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:

Pro přijetí návrhu uvedeného pod bodem 1.:  31 hlasů, tj. 86,11 % z celkového počtu 36 hlasů

Proti přijetí návrhu uvedeného pod bodem 1.:  5 hlasů, tj. 13,89 % z celkového počtu 36 hlasů

Návrh byl přijat.

 

Pro přijetí návrhu uvedeného pod bodem 2.:  31 hlasů, tj. 86,11 % z celkového počtu 36 hlasů

Proti přijetí návrhu uvedeného pod bodem 2.:  5 hlasů, tj. 13,89 % z celkového počtu 36 hlasů

Návrh byl přijat.

 

Pro přijetí návrhu uvedeného pod bodem 3.:  31 hlasů, tj. 86,11 % z celkového počtu 36 hlasů

Proti přijetí návrhu uvedeného pod bodem 3.:  5 hlasů, tj. 13,89 % z celkového počtu 36 hlasů

Návrh byl přijat.

 

Za představenstvo Stavebního bytového družstva Mladá Boleslav

 

Ing. Jaroslav Musil                                         Petra Horáková

předseda představenstva                               místopředseda představenstva                                 

 

V Mladé Boleslavi dne 21. 6. 2021

 

oznámení rozhodnutí per rollam delegátůoznámení rozhodnutí per rollam delegátů

Login