Menu

Aktuality


Copyright © 2014 SBD MB - Marek Hoffman

TOPlist
< návrat zpět

Organizace družstva

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Nejvyšším orgánem družstva je shromáždění delegátů. Družstvo je řízeno statutárním orgánem - pětičlenným představenstvem a kontrolováno tříčlennou kontrolní komisí. Výkon běžné činnosti družstva zajišťuje správa družstva řízená ředitelem družstva.

Orgány družstva zvolené dne 4.6.2014 na období pěti let

představenstvo Stavebního bytového družstva Mladá Boleslav

předseda představenstva Ing. Jaroslav Borovička
místopředseda představenstva Miroslav Bartoníček
členové představenstva  Ing. Petr Pára
  Jiří Bartuněk
   

kontrolní komise Stavebního bytového družstva Mladá Boleslav

předseda kontrolní komise Ing. Ladislav Brož
členové kontrolní komise Mgr.Bc. David Cafourek
  Dagmar Pavlíčková

Organizačními jednotkami družstva jsou samosprávy. Jejich orgány pak členská schůze a výbor samosprávy. Výbor je  výkonným orgánem samosprávy. Za svou činnost odpovídá členské schůzi samosprávy a je povinen řídit se jejími usneseními. Členy samosprávy jsou všichni členové - nájemci či vlastníci bytů a nebytových prostor. V jednotlivých samosprávách rozhodují  bydlící  o činnosti, hospodaření a údržbě svého domu.