Menu

Aktuality


Copyright © 2014 SBD MB - Marek Hoffman

TOPlist
< návrat zpět

Obecné formuláře

Bytové Technické Ekonomické

 

Bytové
 
Protokol Techem

Nutný předložit na bytový úsek spolu se žádostí o převod čl.práv při převodu družstevního bytu. Vyplňte Vám známé údaje, kontaktujte firmu Techem kvůli doplnění odečtu tepla a vody a poté předložte na bytový úsek.

 
Smlouva o převodu družstevního podílu

Při převodu družstevního bytu na jiného uživatele
S vyplněným dokumentem přijďte obě zúčastněné strany na bytový úsek k podepsání a následnému přepisu bytu:
- s poplatkem 500,- Kč + 21% DPH při převodu na blízké příbuzné
- s poplatkem 10.000,- Kč + 21% DPH ve všech ostatních případech
- s vyplněným a potvrzeným protokolem od firmy Techem (viz tiskopis „ protokol Techem“) 

 
Dohoda o podnájmu

Vyplněný, podepsaný dokument nechte potvrdit zástupcem samosprávy a s poplatkem 1.000,- Kč/rok + 21% DPH doručte na bytový úsek ke schválení.

 
Technické
 
Výměna oken

Dokument vyplňte, nechte potvrdit zástupcem samosprávy (razítko a podpis) a doručte na technické oddělení SBD MB.

 
Instalace zasklívacího systému

Jste-li nájemce bytu, u bezrámového systému: Dokument vyplňte, nechte potvrdit zástupcem samosprávy (razítko a podpis) a doručte na technické oddělení SBD MB.
Jste-li nájemce bytu, u rámového systému: Totéž jako u bezrámového, navíc je nutné doložit písemný souhlas architekta Města Mladá Boleslav.

Jste-li vlastníkem bytu: Projednejte se stavebním odborem Magistrátu města Mladá Boleslav.

 
Potvrzení o navýšení hodnoty jističů

Dokument nechte vyplnit a potvrdit oprávněným revizním technikem (razítko a podpis), na základě tohoto Vám SBD MB, jako vlastník nemovitosti, potvrdí žádost o navýšení hodnoty jističe u ČEZ.

 
Výměna podlahových krytin - Ml. Boleslav

Jste-li nájemcem bytu: Tiskopis vyplňte, uveďte druh současných a plánovaných krytin, nechte potvrdit zástupcem samosprávy (razítko a podpis) a doložte údaje požadované stavebním odborem Magistrátu města Mladá Boleslav, které jsou uvedeny v tiskopisu.
Jste-li vlastníkem bytu: Práce projednejte se stavebním odborem Magistrátu města Mladá Boleslav.

 
Stavební úpravy

Jste-li nájemce bytu: V tiskopisu specifikujte stavební úpravy, např. změny dispozice, otvorů apod., nechte potvrdit zástupcem samosprávy (razítko a podpis); v případě změny dispozice, otvorů nebo rekonstrukce jádra přiložte 2 vyhotovení statického posudku (od autorizovaného statika). SBD MB, jako vlastník nemovitosti, zajistí povolení příslušného stavebního odboru.
Jste-li vlastník bytu: Povolení stavebního odboru si musíte jako stavebník zajistit sami.

 
Vyjádření SBD MB k výměně oken

Pro finanční instituce, vyžadují-li to např. při vyřizování půjček; vyplňte, technický úsek Vám vyjádření potvrdí.

 
Vyjádření SBD MB ke stavebním úpravám

Pro finanční instituce, vyžadují-li to např. při vyřizování půjček; vyplňte, technický úsek Vám vyjádření potvrdí.

 
Ekonomické
 
Dohoda o provedení práce + příloha  + 

Pro členy samospráv

 
Doklad o proplacení mzdy

Pro členy samospráv

 
Změna předpisu úhrad

Pro členy samospráv