Menu

Aktuality


Copyright © 2014 SBD MB - Marek Hoffman

TOPlist
< návrat zpět

Co zajišťujeme

Naše družstvo poskytuje společenstvím vlastníků jednotek množství  služeb upřesněných vždy v konkrétní uzavřené smlouvě o zajištění správy společných částí domu. Mezi ně patří například:

Služby v oblasti legislativní a organizační:

- zastupování společenství vlastníků v jednáních se všemi vnějšími subjekty

- poskytování informací společenstvím vlastníků

- poskytování právního poradenství

- vyřizování pojistných událostí, týkajících se domu a bytu

- vedení a aktualizace evidence bydlících

 

Služby v oblasti ekonomické:

- zpracování úhrad za užívání bytu a úhrad za poskytované služby

- rozdělení financí a rozeslání dodavatelům služeb

- kontrola účetních dokladů a platby dodavatelům

- vedení účtů, včetně styku s peněžními ústavy

- vedení účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb.

- roční vyúčtování služeb na jednotlivé byty

- zpracování a předání zprávy o hospodaření za uplynulý rok

- vedení mzdové a personální agendy

 

Služby v oblasti technické a obchodní:

- sjednání smluv s dodavateli médií a služeb

- zajištění pravidelných revizí a prohlídek dle platných norem včetně zajištění odstranění zjištěných závad (výtahy, elektro, hromosvody, požární zabezpečení, plyn)

- vedení technické dokumentace objektů, informace o technickém stavu domu

- jednání s odbornými pracovišti, zajišťujícími posouzení a projekty stavebních konstrukcí

- příprava a realizace výběrových řízení na dodavatelské práce

- kontrola a přebírání zadaných stavebních prací

- zajištění podkladů pro stavební řízení

- zajištění komplexní údržby objektů

- smluvní zajištění úklidu objektů

- zpracování agendy pro poskytnutí dotací včetně styku s příslušnými orgány

- reklamační řízení s dodavateli